تبلیغات
شارژ رایگان - ​هـرمی 5000+500تومانی جـدید ایرانسـل سرویس #مبینا

​هـرمی 5000+500تومانی جـدید ایرانسـل سرویس #مبینا

شنبه 12 خرداد 1397
09:11 ق.ظ
s.ali

به پایان رسیده


هـرمی 5000+500تومانی جـدید ایرانسـل سرویس #مبینا

آخرین فعالی و اپدیتش 25مهر96

تغییر روند داده به مدت محدود

بـرای ڪسانی ڪه شرڪت نڪردن

ابتدا ارسال 1 بـه. 738646

سپس 975950235 بـه. 738646

(دریافت 500تومان به محض زدن ڪد بدون دعوت به صورت مستقیم)

حالا بـه ازای هـر #سـه دعوت جـدید بـرنده #5000تومان میـشید تا سـقف100هزار تومان/بصورت مسـتقیم

دریافت شارژ با ارسال۵بار؛ 1000 به. 738646

هزینه: روزانه300تومان (بدون شارژ هم میده)

دیدن دعوت با ارسال 300 به. 738646

لغو با ارسال L بـه. 738646

برای ثبت دعوت 300ارسال ڪنید

ثبت درجا...

Https://sapp.ir/iranrayegan